ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι χρήσης
Παρακαλούμε για την ανάγνωση και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του δικτυακού μας τόπου (website). Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του παρόντος ιστότοπου υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ.
Οι παρακάτω όροι χρήσης είναι δεσμευτικοί. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του παρόντος ιστότοπου. Η εταιρία «Derm & Plastic Surgery Clinic» δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα.

Πολιτική Απορρήτου
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας www.dermplasticclinic.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»). Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, που συλλέγονται από τη Derm & Plastic Surgery Clinic, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών από την Derm & Plastic Surgery Clinic. Εάν ο επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία εγγραφής στην Ιστοσελίδα ή να ακολουθήσει την Διαδικασία Εξαίρεσης, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση την σχέση μεταξύ των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της Derm & Plastic Surgery Clinic. .

2. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας κτλ. θα χρειαστούν μόνο, στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να κάνει εγγραφή στην Ιστοσελίδα προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Η Derm & Plastic Surgery Clinic έχει τη δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ
Για την χρήση των υπηρεσιών μας, η συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών ταυτοποίησης χρήστη (PII) είναι απαραίτητη. Τα Προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως το όνομα, η διεύθυνση e-mail ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου.
· Δεδομένα που δε συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου μπορεί επίσης να συλλεχθούν, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, διευθύνσεις IP, προγράμματα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, cookies, αναγνωριστικά διαφήμισης (advertising IDs), το είδος της συσκευής κτλ.
· Η διαδικασία Εγγραφής στην Ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών μας απαιτεί την παροχή ενός ελάχιστου όγκου προσωπικών δεδομένων.

4. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Α) Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Regulation (EU) 2016/679, Ν. 2472/97, Data Protection Directive (95/46/EC), ePrivacy directive (2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC), όπως ισχύουν σήμερα σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, με τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, είναι δυνατόν να ζητούνται ή να συλλέγονται και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Με τη χρήση του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου – ιστοσελίδας αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ρητά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εκουσίως γνωστοποιείτε στην Εταιρία. με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας ή του online ραντεβού και ευθύνεστε αποκλειστικά για την ψευδή, ανακριβή ή αναληθή δήλωση/καταχώρηση προσωπικών σας δεδομένων.

Β) ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

Γ) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ EMAILS/ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς, παρέχοντας προτάσεις και εξατομικευμένο περιεχόμενο, το οποίο σε γενικές γραμμές μας βοηθά στην αποστολή εξατομικευμένων ειδοποιήσεων emails/ και μηνυμάτων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης e-mail σας και του κινητού σας τηλεφώνου.

Δ) NEWSLETTER
Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) της www.dermplasticclinic.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία: E-mail
Η Derm & Plastic Surgery Clinic μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, οπότε και θα πρέπει να ζητήσει την διαγραφή του από την λίστα παραληπτών (unsuscribe)

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
1. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή του από τη συλλογή δεδομένων ή/και διαγραφή των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί έως τώρα, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@dermplasticclinic.gr
2. Εξαιρεθείτε από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές σας ρυθμίσεις στο Google’s Ads Settings.
3. Εξαιρεθείτε από τη συλλογή δεδομένων από cookies τρίτων, μέσα από την υπηρεσία Network Advertising Initiative.

6. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
H Derm & Plastic Surgery Clinic ενδέχεται να μεταβιβάσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, τα προσωπικά σας δεδομένα προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομικού αιτήματός προκειμένου να: · Συμμορφωθεί με εφαρμοστέους νόμους · Ανταποκριθεί σε κυβερνητικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές ή ημι-κυβερνητικές ή τοπικές ή Αρχές Προστασίας διαδικτύου οποιουδήποτε είδους) · Συμμορφωθεί με έγκυρη νομική διαδικασία · Προστατεύσει τα δικαιώματα και περιουσία της, την Ιστοσελίδα ή / και άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης έχει, μέσα στo πλαίσιo της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

7. COOKIES
Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της you save, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP
Σε κάθε υπολογιστή που συνδέεται στο Διαδίκτυο εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός που είναι γνωστός ως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP). H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από την Derm & Plastic Surgery Clinic, εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας, εκ μέρους του επισκέπτη.

9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση με την Derm & Plastic Surgery Clinic προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη του προσωπικών του στοιχείων, τη διόρθωση αυτών, την αλλαγή τους ή τη διαγραφή τους, καθώς και την εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων, η Derm & Plastic Surgery Clinic ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Derm & Plastic Surgery Clinic διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των από την Derm & Plastic Surgery Clinic.

Εάν ο επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να ακολουθήσει την Διαδικασία Εξαίρεσης όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών, που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της Derm & Plastic Surgery Clinic.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Η www.dermplasticclinic.gr προστατεύεται με τις κατάλληλες μεθόδους ασφαλείας δεδομένων (SSL, FIREWALL, BACKUP). Η επεξεργασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τον Γενικο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) και ελέγχεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

11. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Δια της παρούσας αποδέχεστε ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των σελίδων του παρόντος ιστότοπου. Επιπλέον δεσμεύεστε όπως συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας.
Η www.dermplasticclinic.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι εμφανιζόμενες εκάστοτε στον διαδικτυακό της τόπο πληροφορίες να είναι ακριβείς και αληθείς, ουδεμία όμως ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη ή ελλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως της πληροφορίας καθώς και για την πληρότητα και επικαιρότητα των παρεχόμενων στοιχείων. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

12. ΑΠΟΔΟΧΗ
Η χρήση του ιστότοπου της www.dermplasticclinic.gr προϋποθέτει ότι οι ενδιαφερόμενοι διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του παρόντος συστήματος και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς. Σε κάθε περίπτωση η www.dermplasticclinic.gr δε φέρει καμμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση των όρων λειτουργίας του παρόντος website από τους χρήστες αυτού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καλέστε μας
ή συμπληρώστε την φόρμα


    Εγγραφείτε στο newsletter μας
    για να λαμβάνετε πρώτοι τις προσφορές και τα νέα μας.